počítadlo.abz.cz

BASKETBALOVÝ KLUB

T.J. SOKOL KRASLICEO klubu Sezóna 2011/12 Členové Galerie Sponzoři


Aktuálně:

------------------------

Výbor T.J.Sokol Kraslice na základě projednání se členy a partnery si dovoluje oznámit, že TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KRASLICE podá žádost o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV.LEADR, opatření IV.1.1. a IV.1.2. - Strategický plán LEADR MAS Sokolovsko, na stavbu: "Obnova cvičebního sálu - obnova Sokolovny II.etapa."

Druhá etapa bude zaměřena na výměnu všech vrstev stávající podlahy cvičebního sálu. Součástí prací bude instalace podlahového vytápění a demontáž původních otopných těles ze stěn sálu, které jsou zdrojem úrazů a poškození cvičebního nářadí.

Zveme všechny občany do Sokolovny v Kraslicích. na představení projektu a veřejné projednání, které proběhne dne 23.5.2012 v 18,00 hodin.

 

Dne 18. března oslavil pan Schuster životní jubileum. Uspořádali jsme na počest jeho sedmdesátých narozenin basketbalový turnaj jeho bývalých i současných svěřenců. Turnaje se zúčastnilo 72 hráčů a spousta dalších přišlo poblahopřát a zavzpomínat. Foto můžete zhlédnout zde: foto

Přejeme panu Schusterovi hodně zdraví do dalších let.

29.5.2011 :

T.J.Sokol Kraslice se chystá předložit žádost o dotaci v rámci Programu
rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV.LEADR, opatření IV.1.1. a
IV.1.2. - Strategický plán LEADR MAS Sokolovsko, na obnovu vstupního objektu Sokolovny - I.etapa.
Investiční akce bude zaměřena na výměnu oken, rekonstrukci topení a na
výměnu střešní krytiny vstupního objektu.
Provedené práce přispějí k vylepšení sportovně-kulturní funkce objektu.
Jednoznačně vylepší stávající nepříliš povzbudivý vzhled Sokolovny. Další
podstatným důsledkem bude snížení provozních nákladů především na vytápění.
Zveme všechny občany města a okolí na projednání a představení jednotlivých
variant, které se uskuteční 30.5.2011 v 18 hodin u Sokolovny v Kraslicích.

28.5.2011 :

V sobotu 28.5.2011 se členové cyklistického klubu Sokol Kraslice zúčastnili závodu Král Šumavy. Zanechali velmi dobrý dojem, zejména Zuzka Neckářová, která v doprovodu Mariana Davida dojela na 70km trati mezi ženami na krásném 2.místě. Gratulujeme